Věda

Pracuji na Lékařské fakultě v Plzni Univerzity Karlovy na Ústavu histologie a embryologie.

Zabývám se kvantitativním popisem mikroskopické stavby tkání a orgánů, zejména pak:

  1. Mikroskopickou stavba normální i chorobně změněné cévní stěny u člověka i experimentálních chirurgických modelů (ateroskleróza, aneuryzma břišní aorty aj.)
  2. Experimenty zkoumajícími vztah mezi mikroskopickým složením a biomechanickými vlastnostmi tkání a orgánů (cévní stěna, šíření traumatických ruptur v orgánech)
  3. Histologickým posouzením snášenlivosti a hojení v přítomnosti biomateriálů a tkáňových nosičů implantovaných u zvířecích modelů (cévní protézy, břišní stěna, hojení kostí, oseointegrace)
  4. Mapování normálních i nádorových mikrocév s ohledem na lokální mikroskopickou stavbu tkání a orgánů (např. jater, kostí, aorty, mozku) v makroskopickém měřítku.

Moje záznamy včetně publikací můžete najít v těchto vědeckých databázích: